WYDARZENIA

V SPOTKANIE PREZYDIUM KOALICJI

20 grudnia w trybie on-line odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Prezydium Koalicji na rzecz Leczenia Astmy.

W trakcie spotkania przedstawiono i dyskutowano:

 • postęp prac nad wprowadzeniem e-recepty 2.0,
 • przygotowane przez ekspertów „Standardy diagnostyki i leczenia astmy u dzieci i dorosłych”,
 • zrealizowany w ramach Koalicji Raport „Życie z astmą ciężką”,
 • podsumowanie działań Koalicji w 2022 roku i plany na 2023 rok.

IV SPOTKANIE PREZYDIUM KOALICJI

28 września w Warszawie odbyło się IV spotkanie Prezydium Koalicji na rzecz Leczenia Astmy. Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Jean Bousquet, który przedstawił międzynarodowy projekt cyfryzacji leczenia astmy.

Inne poruszane tematy w trakcie spotkania to:

 • sytuacja pacjentów z astmą,
 • przygotowanie wytycznych leczenia astmy dla lekarzy POZ,
 • udział Koalicji w gremiach międzynarodowych,
 • rozmowy z decydentami w zakresie poprawy terapii i diagnostyki.

III SPOTKANIE PREZYDIUM KOALICJI

25 maja w Toruniu odbyło się III spotkanie Prezydium Koalicji na rzecz Leczenia Astmy. W gronie ekspertów i partnerów Koalicji omawialiśmy takie tematy jak:

 • aktywność medialna Koalicji,
 • plany wdrożenia e-recepty 2.0 dla pacjentów z astmą,
 • aplikacja mobilna dla osób z astmą,
 • przygotowanie wytycznych leczenia astmy w języku polskim

DEBATA PT. ,,ASTMA – MODEL DIAGNOZOWANIA I LECZENIA W POLSCE”

Astma – model diagnozowania i leczenia to tytuł debaty, którą 10 maja wraz z dziennikiem Rzeczpospolita zorganizowało Polskie Towarzystwo Alergologiczne oraz Koalicja na Rzecz Leczenia Astmy. W modelu hybrydowym w gronie klinicystów oraz ekspertów od systemu ochrony zdrowia m.in. identyfikacji oraz omówieniu poddane zostały międzysektorowe luki w opiece nad pacjentem z astmą, zaprojektowane zostały scenariusze korygujące te luki, omówiono kwestie związane ze wsparciem jakie ochronie zdrowia dają nowe technologie oraz rola edukacji w procesie leczenia pacjentów astmą.

WARSZTATY DLA DZIENNIKARZY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ASTMY

Co powoduje rozwój astmy? Czy można uniknąć jej ciężkiej postaci? Czy światowe standardy leczenia tej powszechnej choroby cywilizacyjnej są dostępne dla polskich pacjentów?

W związku ze Światowym Dniem Astmy w trakcie warsztatów dla dziennikarzy pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Koalicji na rzecz Leczenia Astmy przedstawione zostały te aktualne problemy i sposoby ich rozwiązania.

BRIEFING PRASOWY – RATOWAĆ CZY CZEKAĆ?

15 marca br. odbył się briefing prasowy pt. Ratować czy czekać? Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, dotychczas nie ma regulacji prawnej jasno określającej, jak powinien zachować się pracownik szkoły czy przedszkola w momencie wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego czy ataku astmy u dziecka, znajdującego się na terenie placówki oświatowej. Temat jest złożony i dyskusyjny. Niestety jedno jest pewne. W takich sytuacjach czas odgrywa niebagatelną rolę, bo od szybkości podania leku (adrenalina – wstrząs anafilaktyczny, salbutamol – astma) zależy życie dziecka. Na prośbę Ministerstwa Zdrowia nasi eksperci opracowali zalecenia pokazujące schematy postępowania osoby dorosłej znajdującej się w najbliższym otoczeniu chorego dziecka oraz wymogi dot. wyposażenia placówek w leki ratujące życie.

II SPOTKANIE PREZYDIUM KOALICJI

10 lutego odbyło się II spotkanie Prezydium Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, które dotyczyło narzędzia cyfrowego do systemowej kontroli zużycia leków przez chorego z astmą – e-recepty 2.0, której zadaniem będzie wskazanie lekarzowi nadużywania SABA w terapii, podsumowania rozmów z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie diagnostyki i terapii astmy, a także korespondencji do decydentów ochrony zdrowia w zakresie poprawy sytuacji chorych z astmą, planowanej na 15 marca konferencję prasową dedykowanej opiece nad dziećmi z astmą oraz anafilaksją w placówkach edukacyjnych, webinarów kierowanych do farmaceutów i specjalistów leczenia astmy ciężkiej, powołania grup roboczych Koalicji.

I SPOTKANIE PREZYDIUM KOALICJI

18 listopada w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Prezydium Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, której liderem jest Polskie Towarzystwo Alergologiczne. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służby zdrowia w tym reprezentanci PTA, konsultanci krajowi, szefowie towarzystw lekarskich, eksperci organizacji opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego, przedstawiciele organizacji pacjenckich, a także sektora farmaceutycznego.

KONFERENCJA PRASOWA – INAUGURACJA KOALICJI

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, lidera Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, odbyła się konferencja prasowa, podczas której organizatorzy wraz z autorami raportu pt. Astma oskrzelowa – nowy model zarządzania chorobą nakierowany na wzrost wartości zdrowotnej, przedstawili rekomendacje systemowych zmian służące poprawie jakości opieki nad pacjentami z astmą.