Analiza programu lekowego B.44

To dokument, którego celem jest zaproponowanie rozwiązań poprawiających sytuację osób chorych na astmę ciężką, w tym dostępności leków biologicznych.
W jego ramach przeprowadzono analizę organizacji i funkcjonowania programu B.44 Leczenie chorych z ciężką postacią astmy, dokonano ekonomicznej oceny realizacji programu z perspektywy świadczeniodawcy i NFZ oraz wydano rekomendacje zmian w obszarze wspomnianego programu
lekowego.

Kluczowe WNIOSKI płynące z analizy:

  • Pacjenci nie mają równego dostępu do leczenia lub mają ten dostęp
    utrudniony.
  • Aktualna wycena NFZ jest niewspółmierna z kosztami świadczeniodawcy.
  • Wąskie kryteria włączenia do programu wykluczają niektóre grupy osób
    z astmą ciężką.

Do pobrania:

Raport „Program lekowy B.44” (plik pdf)
Model (plik Excel)

PARTNERZY PROJEKTU: