II SPOTKANIE PREZYDIUM KOALICJI

10 lutego odbyło się II spotkanie Prezydium Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, które dotyczyło narzędzia cyfrowego do systemowej kontroli zużycia leków przez chorego z astmą – e-recepty 2.0, której zadaniem będzie wskazanie lekarzowi nadużywania SABA w terapii, podsumowania rozmów z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie diagnostyki i terapii astmy, a także korespondencji do decydentów ochrony zdrowia w zakresie poprawy sytuacji chorych z astmą, planowanej na 15 marca konferencję prasową dedykowanej opiece nad dziećmi z astmą oraz anafilaksją w placówkach edukacyjnych, webinarów kierowanych do farmaceutów i specjalistów leczenia astmy ciężkiej, powołania grup roboczych Koalicji.