GRUPY ROBOCZE
KOALICJI NA RZECZ LECZENIA ASTMY

1. Grupa robocza ds. dalszych działań dot. rozszerzenia projektu e-recepty 2.0

 • Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
 • Prof. Agnieszka Mastalerz-Migas
 • Prof. Maciej Kupczyk
 • Prof. Marek Kulus
 • Dr Piotr Dąbrowiecki

2. Grupa robocza ds. kontaktów z decydentami i liderami ochrony zdrowia w Polsce

 • Prof. Marek Kulus
 • Prof. Maciej Kupczyk
 • Prof. Agnieszka Mastalerz – Migas
 • Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
 • Dr Jerzy Gryglewicz

3. Grupa robocza ds. rejestru pacjentów z astmą oskrzelową

 • Prof. Marek Kulus
 • Prof. Radosław Gawlik
 • Prof. Piotr Kuna
 • Dr Jerzy Gryglewicz
 • Prof. Zbigniew Doniec

4. Grupa robocza ds. aplikacji monitorującej zużycie SABA/ kontroli astmy

 • Prof. Marek Kulus
 • Dr Piotr Dąbrowiecki
 • Prof. Radosław Gawlik
 • Prof. Zbigniew Doniec

5. Grupa robocza ds. aktywności naukowych w trakcie wydarzeń edukacyjnych

 • Prof. Marek Kulus
 • Prof. Maciej Kupczyk
 • Prof. Agnieszka Migas
 • Prof. Paweł Śliwiński
 • Dr Piotr Dąbrowiecki
 • Prof. Joanna Chorostowska-Wynimko