Zapraszamy do aktywnego udziału w obchodach Światowego Dnia Astmy 2024!

Polskie Towarzystwo Alergologiczne i Koalicja na rzecz Leczenia Astmy organizują tegoroczne obchody Światowego Dnia Astmy zgodnie z wytycznymi Global Initiative for Asthma – pod hasłem Asthma Education Empowers Information is key. Przygotowaliśmy szereg projektów i inicjatyw kierowanych do społeczeństwa, dla lekarzy, pacjentów z astmą oraz ich bliskich.

Już 25 kwietnia zapraszamy na corocznie organizowane Warsztaty dla dziennikarzy „Edukacja w astmie – niezbędny element leczenia”, które odbędą się w Centrum Prasowym PAP. Ich celem jest przekazanie przez ekspertów PTA i Koalicji podstawowych informacji dla mediów o astmie oraz możliwościach jej terapii, tak by wiedza o tej chorobie była przekazywana zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach.

Przed oficjalnymi obchodami Światowego Dnia Astmy 2024 skierujemy do mediów branżowych i ogólnopolskich informację prasową dot. tego wydarzenia, zwracając uwagę na konieczność wzmocnienia edukacji na temat tej choroby, która dotyka 12% populacji Polski.

Wychodzimy także naprzeciw oczekiwaniom pacjentom organizując we współpracy ze Strefą Alergii kierowany do niech webinar „Astma w praktyce, czyli co powinniśmy o niej wiedzieć?”. Spotkanie w dniu 7 maja o godz. 17.00 poprowadzi dr K. Janeczek.

Natomiast alergologów oraz specjalistów medycyny rodzinnej i lekarzy POZ zapraszamy do udziału w webinarzeStandardy diagnozowania astmy, które odbędzie się również 7 maja o godz. 19.30. Wybitni specjaliści – prof. P. Majak, prof. R. Pawliczak oraz dr P. Dąbrowiecki – podzielą się wiedzą nt. diagnostyki, terapii i edukacji w astmie dla dzieci i dorosłych. Nie zabraknie też informacji na temat programu lekowego przeznaczonego do chorych z najcięższą postacią astmy. Wydarzenie jest organizowane we współpracy z EMMA i odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

W ramach Światowego Dnia Astmy ukaże się specjalne wydanie serwisu MedExpress zawierające wywiady z ekspertami PTA oraz Koalicji poświęcone nowoczesnemu podejściu do astmy. Materiał zostanie wzbogacony o wyniki sondy ulicznej prezentującej stan wiedzy naszego społeczeństwa nt. astmy.

Dla uczestników 16 Konferencji Szkoleniowej PTA przygotowaliśmy przypinki oraz długopisy z emblematami Światowego Dnia Astmy 2024. Ponadto pakiet zawierający przypinki i długopisy trafi do ośrodków prowadzących program leczenia astmy ciężkiej, tak by 7 maja personel medyczny mógł skorzystać z tych form promocji w Światowym Dniu Astmy. Partnerzy projektu to Strefa Alergii, Fundacja „Centrum Walki z Alergią” oraz AstraZeneca.

Zachęcamy do aktywnego udziału w Światowym Dniu Astmy 2024!

Ostatnie aktualności

VIII Kongres Patient Empowerment

W dniach 14-15 maja odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w Warszawie VIII Kongres Patient Empowerment. Jest to wydarzenie skierowane do pacjentów, lekarzy, opiekunów