Minister Zdrowia wydał obwieszczenie w sprawie zaleceń postępowania dotyczących opieki nad uczniami z chorobami alergicznymi w szkole.

Polskie Towarzystwo Alergologiczne przygotowało i złożyło w Ministerstwie Zdrowia projekt zaleceń grupy ekspertów PTA dotyczący postępowania i opieki w szkole z dziećmi z chorobami alergicznymi – astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry, pokrzywką i anafilaksją, w tym kwestii podawania adrenaliny w przypadku wystąpienia wstrząsu w placówkach oświatowych. Eksperci zawarli w nim także wytyczne dot. konieczności dostępności leków ratujących życie w szkołach.

Dokument ten został opublikowany jako obwieszczenie Ministra Zdrowia w dniu 3 listopada – OBWIESZCZENIE-MZ-116.pdf.

Dziękujemy ekspertom naszego Towarzystwa za opracowanie dokumentu, Ministerstwu Zdrowia za prawne uregulowanie właściwej opieki nad uczniami z chorobami alergicznymi, Fundacji Alergia za wsparcie naszych działań w kierunku komunikacji problemu oraz Jakubowi Tylmanowi za włączenie się w kampanię ,,Ratować czy czekać?”, która informowała o konieczności edukacji nauczycieli czy innych pracowników placówek oświatowych na temat postępowania w przypadku wystąpienia anafilaksji lub ataku astmy u dzieci i młodzieży.

Ostatnie aktualności

Nowa GINA

Ukazała się już nowa GINA – dokument niezbędny dla każdego lekarza zajmującego się astmą. Zapraszamy do zapoznania się z tym opracowaniem na stronie https://ginasthma.org/2024-report/

VIII Kongres Patient Empowerment

W dniach 14-15 maja odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w Warszawie VIII Kongres Patient Empowerment. Jest to wydarzenie skierowane do pacjentów, lekarzy, opiekunów