Minister Zdrowia wydał obwieszczenie w sprawie zaleceń postępowania dotyczących opieki nad uczniami z chorobami alergicznymi w szkole.

Polskie Towarzystwo Alergologiczne przygotowało i złożyło w Ministerstwie Zdrowia projekt zaleceń grupy ekspertów PTA dotyczący postępowania i opieki w szkole z dziećmi z chorobami alergicznymi – astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry, pokrzywką i anafilaksją, w tym kwestii podawania adrenaliny w przypadku wystąpienia wstrząsu w placówkach oświatowych. Eksperci zawarli w nim także wytyczne dot. konieczności dostępności leków ratujących życie w szkołach.

Dokument ten został opublikowany jako obwieszczenie Ministra Zdrowia w dniu 3 listopada – OBWIESZCZENIE-MZ-116.pdf.

Dziękujemy ekspertom naszego Towarzystwa za opracowanie dokumentu, Ministerstwu Zdrowia za prawne uregulowanie właściwej opieki nad uczniami z chorobami alergicznymi, Fundacji Alergia za wsparcie naszych działań w kierunku komunikacji problemu oraz Jakubowi Tylmanowi za włączenie się w kampanię ,,Ratować czy czekać?”, która informowała o konieczności edukacji nauczycieli czy innych pracowników placówek oświatowych na temat postępowania w przypadku wystąpienia anafilaksji lub ataku astmy u dzieci i młodzieży.

Ostatnie aktualności

Ruszamy z kampanią edukacyjną!

Ruszamy z kampanią „Jak pomóc uczniowi z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, AZS lub pokrzywką?” zaprojektowana i stworzona z myślą o pracownikach szkół podstawowych.

XIX Forum Rynku Zdrowia

W dniach 16-17 października w Warszawie odbędzie się XIX Forum Rynku Zdrowia – wydarzenie poświęcone ochronie zdrowia, z udziałem wybitnych postaci medycyny, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej,

F-gazy i ich wpływ na zmiany klimatyczne

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji prof. Macieja Kupczyka - Prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i sygnatariusza Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, na temat efektu cieplarnianego i wpływu