V SPOTKANIE PREZYDIUM KOALICJI

20 grudnia w trybie on-line odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Prezydium Koalicji na rzecz Leczenia Astmy.

W trakcie spotkania przedstawiono i dyskutowano:

 • postęp prac nad wprowadzeniem e-recepty 2.0,
 • przygotowane przez ekspertów „Standardy diagnostyki i leczenia astmy u dzieci i dorosłych”,
 • zrealizowany w ramach Koalicji Raport „Życie z astmą ciężką”,
 • podsumowanie działań Koalicji w 2022 roku i plany na 2023 rok.

IV SPOTKANIE PREZYDIUM KOALICJI

28 września w Warszawie odbyło się IV spotkanie Prezydium Koalicji na rzecz Leczenia Astmy. Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Jean Bousquet, który przedstawił międzynarodowy projekt cyfryzacji leczenia astmy.

Inne poruszane tematy w trakcie spotkania to:

 • sytuacja pacjentów z astmą,
 • przygotowanie wytycznych leczenia astmy dla lekarzy POZ,
 • udział Koalicji w gremiach międzynarodowych,
 • rozmowy z decydentami w zakresie poprawy terapii i diagnostyki.

III SPOTKANIE PREZYDIUM KOALICJI

25 maja w Toruniu odbyło się III spotkanie Prezydium Koalicji na rzecz Leczenia Astmy. W gronie ekspertów i partnerów Koalicji omawialiśmy takie tematy jak:

 • aktywność medialna Koalicji,
 • plany wdrożenia e-recepty 2.0 dla pacjentów z astmą,
 • aplikacja mobilna dla osób z astmą,
 • przygotowanie wytycznych leczenia astmy w języku polskim.

O szczegółowych planach Koalicji już wkrótce.

II SPOTKANIE PREZYDIUM KOALICJI

10 lutego odbyło się II spotkanie Prezydium Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, które dotyczyło narzędzia cyfrowego do systemowej kontroli zużycia leków przez chorego z astmą – e-recepty 2.0, której zadaniem będzie wskazanie lekarzowi nadużywania SABA w terapii, podsumowania rozmów z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie diagnostyki i terapii astmy, a także korespondencji do decydentów ochrony zdrowia w zakresie poprawy sytuacji chorych z astmą, planowanej na 15 marca konferencję prasową dedykowanej opiece nad dziećmi z astmą oraz anafilaksją w placówkach edukacyjnych, webinarów kierowanych do farmaceutów i specjalistów leczenia astmy ciężkiej, powołania grup roboczych Koalicji.

I SPOTKANIE PREZYDIUM KOALICJI

18 listopada w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Prezydium Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, której liderem jest Polskie Towarzystwo Alergologiczne. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służby zdrowia w tym reprezentanci PTA, konsultanci krajowi, szefowie towarzystw lekarskich, eksperci organizacji opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego, przedstawiciele organizacji pacjenckich, a także sektora farmaceutycznego.

W trakcie dyskusji eksperci przedstawili pomysły wykorzystania narzędzia e-recepty do monitorowania stosowania leków przez pacjentów z astmą, aktualizacji i promocji wytycznych leczenia astmy wśród personelu medycznego (zwłaszcza lekarzy POZ i rodzinnych), dotarcia z założeniami Koalicji do decydentów ochrony zdrowia i jak najszerszych kręgów społecznych, w tym przede wszystkim pacjentów.

Raport „Astma oskrzelowa – nowy model zarządzania chorobą nakierowany na wzrost wartości zdrowotnej”