DEBATA „ASTMA – MODEL DIAGNOZOWANIA I LECZENIA W POLSCE”

W Polsce astma dotyka ok. 6% dorosłych osób. Objawy tej choroby ma w już ponad 4 mln osób, ale wśród nich tylko 2,2 mln jest aktywnie leczonych. Klinicyści biją na alarm, że aż 30 proc. chorych w naszym kraju nie kontroluje swojej choroby.

Za nami Światowy Dzień Astmy, a przed nami Światowy Tydzień Alergii, który w tym roku poświęcony jest również tej jednostce chorobowej. Z tej okazji w ścisłej kooperacji z różnymi podmiotami staramy się określić skalę problemu jakim jest astma, możliwości jej leczenia i obszary, które nadal wymagają systemowego wsparcia.

Astma – model diagnozowania i leczenia to tytuł debaty, którą 10 maja wraz z dziennikiem Rzeczpospolita zorganizowało Polskie Towarzystwo Alergologiczne oraz Koalicja na Rzecz Leczenia Astmy. W modelu hybrydowym w gronie klinicystów oraz ekspertów od systemu ochrony zdrowia m.in. identyfikacji oraz omówieniu poddane zostały międzysektorowe luki w opiece nad pacjentem z astmą, zaprojektowane zostały scenariusze korygujące te luki, omówiono kwestie związane ze wsparciem jakie ochronie zdrowia dają nowe technologie oraz rola edukacji w procesie leczenia pacjentów astmą.

Konkluzje i podsumowanie debaty już 17 maja na łamach dziennika Rzeczpospolita.

W debacie udział wzięli:
prof. Karina Jahnz-Różyk – Konsultant krajowa w dziedzinie alergologii
prof. Joanna Chorostowska-Wynimko – kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc (ERS)
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – ekspert systemu ochrony zdrowia, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego
prof. Maciej Kupczyk – Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
prof. Radosław Gawlik – Prezydent-Elekt Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
prof. Marek Kulus – Przewodniczący Koalicji na Rzecz Leczenia Astmy
prof. Piotr Kuna – członek Zarządu Głównego PTA
prof. Jerzy Kruszewski przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej
dr Piotr Dąbrowiecki – członek Zarządu Głównego PTA, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

Fotorelacja dzięki uprzejmości Rzeczpospolita. Autor: Robert Gardziński