WARSZTATY DLA DZIENNIKARZY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ASTMY

Co powoduje rozwój astmy? Czy można uniknąć jej ciężkiej postaci? Czy światowe standardy leczenia tej powszechnej choroby cywilizacyjnej są dostępne dla polskich pacjentów?

W związku ze Światowym Dniem Astmy w trakcie warsztatów dla dziennikarzy pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Koalicji na rzecz Leczenia Astmy przedstawione zostały te aktualne problemy i sposoby ich rozwiązania.

Wybitni specjaliści zabrali głos w kwestii zmian organizacyjnych, które mogą wspomóc właściwe prowadzenie osób z astmą i umożliwić lepsze kontrolowanie choroby, poruszyli też temat konieczności wczesnej diagnozy, aktualizacji schematów leczenia oraz modyfikacji jakich wymagają obecne programy lekowe.