Jako Koalicja na rzecz Leczenia Astmy dzielimy się z Państwem najnowszymi odkryciami naukowymi, które zmieniają postrzeganie wielu chorób atopowych i alergicznych. Badania dowodzą, że wspólnym podłożem tych chorób jest nadaktywność układu immunologicznego. Powoduje ona nadmierną reakcję na czynniki wyzwalające, takie jak kurz, pyłki, niektóre pokarmy czy sierść zwierząt. Niewspółmiernie aktywna odpowiedź układu immunologicznego może trwać, nawet pomimo ustania czynników chorobotwórczych, powodując w organizmie przewlekłe stany zapalne i objawiając się chorobami takimi jak alergiczny nieżyt nosa, astma, eozynofilowe zapalenie przełyku i przewlekłe zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa (CRSwNP). Wspólnym mianownikiem dla tych schorzeń jest ZAPALELNIE TYPU 2.

  • Czym jest zapalenie typu 2?
  • Jakie wyzwania stoją w leczeniu chorób autoimmunologicznych?
  • Jakie choroby zapalne t2 ze sobą współistnieją?

Na między innymi te pytania odpowiemy Państwu w cyklu edukacyjno-informacyjnym „Odkrywamy zapalenie typu 2”. Na pierwszą dawkę wiedzy zapraszamy już teraz!

„Odkrywamy Zapalenie Typu 2” – kolejna dawka wiedzy.

Dzięki nieustającemu postępowi w nauce, wiemy coraz więcej o etiologii chorób atopowych i alergicznych. Niedawne odkrycia dowiodły, że choroby takie jak atopowe zapalenie skóry, astma, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa z polipami nosa, świerzbiączka guzkowa czy eozynofilowe zapalenie przełyku, mają wspólny patomechanizm, którym jest tzw. Zapalenie Typu 2.  Powoduje on nadmierną reakcję na czynniki wyzwalające, takie jak kurz, pyłki, niektóre pokarmy czy sierść zwierząt. Niewspółmiernie aktywna odpowiedź układu  immunologicznego może trwać, nawet pomimo ustania czynników chorobotwórczych, powodując w organizmie przewlekłe stany zapalne. Choroby zapalne typu 2 współistnieją ze sobą, powodując wyniszczające i niekontrolowane objawy.

Jaki jest patomechanizm Zapalenia Typu 2? Na to pytanie odpowiada prof. Maciej Kupczyk.

Zachęcamy do obejrzenia filmu.