Zbliżający się Światowy Dzień Astmy jest okazją, aby podkreślić konieczność edukacji pacjentów z astmą: tłumaczenia specyfiki choroby, zasad stosowania leków i technik ich podawania, a przede wszystkim uczenia minimalizowania ryzyka zaostrzeń.
Aby przybliżyć kwestię praktyki leczenia tej choroby w Polsce przedstawione zostaną „Wytyczne konsultantów krajowych dotyczące astmy w opiece koordynowanej z 16 lutego 2024” i wynikające z tego dokumentu wnioski.
Podejmiemy także temat bieżącej sytuacji pacjentów z astmą ciężką skupiając się na dostępności i organizacji leczenia w kontekście aktualnych potrzeb i postępu wiedzy medycznej. Brak zastosowania optymalnej terapii obniża bowiem jakość życia pacjentów i ostatecznie negatywnie wpływa na koszty leczenia.
Wybitni eksperci: pani prof. Karina Jahnz-Różyk, oraz: prof. Maciej Kupczyk, prof. Radosław Gawlik, prof. Marek Kulus, prof. Piotr Kuna i dr n. med. Piotr Dąbrowiecki mówić będą o konieczności podniesienia jakości opieki nad pacjentami i systemowego wdrażania zaleceń GINA.
Rejestracja dostępna pod linkiem: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_iAqwwpBySnaCmaUqXwbq2A

Ostatnie aktualności

Światowy Dzień Astmy 2024

Zapraszamy do aktywnego udziału w obchodach Światowego Dnia Astmy 2024! Polskie Towarzystwo Alergologiczne i Koalicja na rzecz Leczenia Astmy organizują tegoroczne obchody Światowego Dnia Astmy