W dniach 14-15 maja odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w Warszawie VIII Kongres Patient Empowerment. Jest to wydarzenie skierowane do pacjentów, lekarzy, opiekunów osób z chorobami przewlekłymi, decydentów i ekspertów, którzy na co dzień swoimi działaniami mają wpływ na kształt systemu ochrony. Jest pretekstem do tego, by porozmawiać o tym, jakie zmiany są potrzebne w systemie zdrowia, w edukacji, w profilaktyce zdrowotnej, w komunikacji lekarz-pacjent.

Podczas Kongresu w trakcie panelu dyskusyjnego „Zdrowie jest wielowątkowe. Co nas uratuje? Personalizacja terapii, szczepienia, edukacja? Analiza przypadków na przykładzie chorób cywilizacyjnych” zostały zaprezentowane także projekty i założenia Koalicji na rzecz Leczenia Astmy – najważniejszej inicjatywy zajmującej się poprawą diagnostyki i terapii astmy. Osią debaty była pozycja pacjenta w systemie zdrowia, a uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z takimi tematami jak:

  • epidemiologia astmy jako choroby cywilizacyjnej,
  • projekty edukacyjne i działania propacjenckimi Koalicji,
  • propozycje zmian systemowych w dostępie do najnowszych terapii (zwłaszcza biologicznych).

Kongres Patient Empowerment to doskonała platforma dyskusyjna oraz networkingowa, dlatego mamy nadzieję, że zgłaszane podczas tego wydarzenia postulaty i propozycje rozwiązań systemowych Koalicji dot. leczenia astmy, staną się częścią szerokiej dyskusji nt. poprawy sytuacji milionów chorych w Polsce.

Ostatnie aktualności

Światowy Dzień Astmy 2024

Zapraszamy do aktywnego udziału w obchodach Światowego Dnia Astmy 2024! Polskie Towarzystwo Alergologiczne i Koalicja na rzecz Leczenia Astmy organizują tegoroczne obchody Światowego Dnia Astmy