8 grudnia o godz. 9:30 w Hotelu Polonia Palace (Sala Toronto) w Warszawie odbędzie się spotkanie prasowe pod patronatem PTA oraz Koalicji na rzecz Leczenia Astmy – „Leczenie astmy ciężkiej w Polsce. Gdzie jesteśmy, a gdzie chcemy być?”

Całość dyskusji, będzie toczyć się wokół najnowszych raportów poświęconych realizacji programu lekowego B.44 i jakości życia pacjentów z astmą. Zaproszeni eksperci podejmą dyskusję na temat możliwości zwiększenia zastosowania terapii biologicznej w AOS i w warunkach domowych, co znacznie wpłynęłoby na poprawę jakości życia pacjentów z astmą ciężką w Polsce.

Tematy spotkania:

  • Leczenie biologiczne w astmie ciężkiej – korzyści zdrowotne i społeczne
  • Podsumowanie realizacji programu lekowego B.44 „Leczenie chorych z ciężką postacią astmy”
  • Wyzwania systemowe i organizacyjne w rozszerzeniu dostępu do leczenia biologicznego astmy ciężkiej
  • Rola edukacji i komunikacji w zarządzaniu ścieżką leczenia
  • Jakość życia pacjentów z astmą w Polsce
  • Rozwiązania systemowe i organizacyjne w optymalizacji programu lekowego

Szczegółowy program dostępny na naszej stronie

Ostatnie aktualności

Światowy Dzień Astmy 2024

Zapraszamy do aktywnego udziału w obchodach Światowego Dnia Astmy 2024! Polskie Towarzystwo Alergologiczne i Koalicja na rzecz Leczenia Astmy organizują tegoroczne obchody Światowego Dnia Astmy