Raport „Życie z astmą ciężką. Punkt widzenia pacjenta”, który oddajemy w Państwa ręce, jest efektem projektu badawczego zrealizowanego w ramach działalności Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, która jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Alergologicznego . Celem badania było poznanie i nazwanie potrzeb oraz doświadczeń pacjentów z astmą ciężką, a także sprowokowanie dyskusji na temat tej choroby zarówno w przestrzeni społecznej jak i w środowisku decydentów.

W badaniu, które odbyło się w listopadzie ub.r., udział wzięło 12 pacjentów znajdujących się na różnym etapie leczenia oraz różnych rodzajach leczenia. Ich potrzeby i postulaty zostały usystematyzowane i poddane analizie przez dr Dominikę Łęcką, socjolożkę zdrowia. Opiekę merytoryczną – od strony medycznej – nad raportem objął dr Piotr Dąbrowiecki.

Otwartość pacjentów jak również ich zaangażowanie w projekt pozwoliły na zdiagnozowanie obszarów, które wymagają zmian zarówno na poziomie mikro, jak i makrospołecznym, jak również zebranie postulatów zaadresowanych do konkretnych grup społecznych (organizacje i stowarzyszenia lekarskie, organizacje i stowarzyszenia zrzeszające pacjentów), decydentów (Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia) oraz mediów.

Wierzymy, że głos pacjentów będzie mocnym punktem wyjścia do dyskusji nad usprawnieniem systemu edukacji, ochrony zdrowia oraz dostępnych w Polsce ścieżek leczenia astmy ciężkiej.

Prof. Marek Kulus
Przewodniczący
Koalicji na rzecz Leczenia Astmy

Anna Ben Drissi
Kordynator
Koalicji na rzecz Leczenia Astmy

Ostatnie aktualności

PTA i Koalicja na Kongresie HCC

Wczoraj minął pierwszy dzień Kongresu HCC, podczas którego odbyły się aktywności PTA oraz Koalicji na rzecz Leczenia Astmy: prof. M. Kupczyk w sesji o e-zdrowiu