Aktualności2023-02-10T11:40:38+01:00

AKTUALNOŚCI

Prezentacja raportu “Życie z astmą ciężką” na XVII Forum Organizacji Pacjentów

Za nami XVII Forum Organizacji Pacjentów organizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Wydarzenie to jest okazją do pochylenia się nad sytuacją chorych, ale również opiekunów, pracowników ochrony zdrowia czy wolontariuszy.
Rokrocznie w Forum biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej oraz szeregu organizacji pacjenckich jak Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.
W tym roku Prezes Federacji, dr Piotr Dąbrowiecki, który jednocześnie jest członkiem Zarządu Głównego PTA oraz sygnatariuszem Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, omówił wnioski, które dostarczył raport „Życie z astmą ciężką. Punkt widzenia pacjenta”.
Ten projekt badawczy powstał dzięki oraz pod auspicjami Koalicji na rzecz Leczenia Astmy i pokazuje perspektywę 12 pacjentów. Cieszymy się, że właśnie na takim wydarzeniu nastąpiła oficjalna inauguracja Raportu.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu https://pta.med.pl/zycie-z-astma-ciezka/.

Publikacja I części raportu „ŻYCIE Z ASTMĄ CIĘŻKĄ. PUNKT WIDZENIA PACJENTA”

Raport „Życie z astmą ciężką. Punkt widzenia pacjenta”, który oddajemy w Państwa ręce, jest efektem projektu badawczego zrealizowanego w ramach działalności Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, która jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Alergologicznego . Celem badania było poznanie i nazwanie potrzeb oraz doświadczeń pacjentów z astmą ciężką, a także sprowokowanie dyskusji na temat tej choroby zarówno w przestrzeni społecznej jak i w środowisku decydentów.

W badaniu, które odbyło się w listopadzie ub.r., udział wzięło 12 pacjentów znajdujących się na różnym etapie leczenia oraz różnych rodzajach leczenia. Ich potrzeby i postulaty zostały usystematyzowane i poddane analizie przez dr Dominikę Łęcką, socjolożkę zdrowia. Opiekę merytoryczną – od strony medycznej – nad raportem objął dr Piotr Dąbrowiecki.

Otwartość pacjentów jak również ich zaangażowanie w projekt pozwoliły na zdiagnozowanie obszarów, które wymagają zmian zarówno na poziomie mikro, jak i makrospołecznym, jak również zebranie postulatów zaadresowanych do konkretnych grup społecznych (organizacje i stowarzyszenia lekarskie, organizacje i stowarzyszenia zrzeszające pacjentów), decydentów (Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia) oraz mediów.

Wierzymy, że głos pacjentów będzie mocnym punktem wyjścia do dyskusji nad usprawnieniem systemu edukacji, ochrony zdrowia oraz dostępnych w Polsce ścieżek leczenia astmy ciężkiej.

Prof. Marek Kulus
Przewodniczący
Koalicji na rzecz Leczenia Astmy

Anna Ben Drissi
Kordynator
Koalicji na rzecz Leczenia Astmy

Podsumowanie 2022 roku w Koalicji

Za nami pierwszy, pełny rok funkcjonowania Koalicji na rzecz Leczenia Astmy.

Co udało się osiągnąć w tym czasie?
Co dobrego zrobiliśmy dla pacjentów i ich bliskich?

 • e-Recepta 2.0:
  przedstawiliśmy decydentom pomysł ograniczenia nadmiernego stosowania leków z grupy SABA. Trwają prace nad pilotażem projektu, który został umieszczony na Mapie Innowacji Ministerstwa Zdrowia.
 • Schemat postępowania u dzieci i młodzieży w przypadku wystąpienia m.in. ataku astmy w placówkach oświatowych:
  dokument z jasnymi i prostymi wytycznymi postępowania z dzieckiem z astmą w szkole wszedł w życie 3 listopada obwieszczeniem Ministra Zdrowia.
 • gazy fluorowane (F-gazy):
  planowane przepisy UE mogą uniemożliwić stosowanie dotychczasowych inhalatorów. Koalicja już teraz zainicjowała proces przygotowania się na wypadek takiej sytuacji.
 • Życie z astmą ciężką – projekt badawczy:
  pacjentocentryczność Koalicji przyczyniła się do lepszego poznania perspektywy pacjenta w procesie rozpoznania i leczenia jego choroby i sporządzenia I części raportu. Wnioski będą stanowiły podstawę wielu działań Koalicji w 2023 oraz zostaną skonfrontowane z perspektywą lekarza POZ i specjalisty zajmującego się astmą ciężką.
 • nowe standardy diagnostyki i leczenia astmy u dzieci i młodzieży dla lekarzy POZ:
  eksperci PTA, PTChP oraz PTMR opracowali nowe standardy mające uprościć i ułatwić ścieżkę leczenia dziecka oraz dorosłego z astmą na każdym stopniu służby zdrowia. Dokument, pod auspicjami Koalicji, zostanie zaprezentowany w 2023 roku.
 • struktury europejskie (ERS i IRC):
  Koalicja podjęła działania włączenia w międzynarodowe struktury dedykowane chorobom płuc.
 • aplikacja mobilna:
  we współpracy z MASK-Air pod auspicjami prof. J. Bousquet zainicjowaliśmy prace nad zastosowaniem aplikacji mobilnej w procesie terapeutycznym astmy.
 • działania edukacyjne oraz świadomościowe:
  astma to poważny problem zdrowotny, ekonomiczny i społeczny. W mediach branżowych i ogólnopolskich ukazało się kilkaset publikacji poświęconych tematowi, a podejmowane aktywności wygenerowały duże zasięgi w mediach społecznościowych, co przełożyło się na zainteresowanie tematem ze strony liderów.

Koalicja na rzecz Leczenia Astmy w 2023 rok wchodzi z kolejnymi planami działań, o których będziemy informować już wkrótce!

Dziecko z chorobą alergiczną w szkole – obwieszczenie Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia wydał obwieszczenie w sprawie zaleceń postępowania dotyczących opieki nad uczniami z chorobami alergicznymi w szkole.

Polskie Towarzystwo Alergologiczne przygotowało i złożyło w Ministerstwie Zdrowia projekt zaleceń grupy ekspertów PTA dotyczący postępowania i opieki w szkole z dziećmi z chorobami alergicznymi – astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry, pokrzywką i anafilaksją, w tym kwestii podawania adrenaliny w przypadku wystąpienia wstrząsu w placówkach oświatowych. Eksperci zawarli w nim także wytyczne dot. konieczności dostępności leków ratujących życie w szkołach.

Dokument ten został opublikowany jako obwieszczenie Ministra Zdrowia w dniu 3 listopada – OBWIESZCZENIE-MZ-116.pdf.

Dziękujemy ekspertom naszego Towarzystwa za opracowanie dokumentu, Ministerstwu Zdrowia za prawne uregulowanie właściwej opieki nad uczniami z chorobami alergicznymi, Fundacji Alergia za wsparcie naszych działań w kierunku komunikacji problemu oraz Jakubowi Tylmanowi za włączenie się w kampanię ,,Ratować czy czekać?”, która informowała o konieczności edukacji nauczycieli czy innych pracowników placówek oświatowych na temat postępowania w przypadku wystąpienia anafilaksji lub ataku astmy u dzieci i młodzieży.

Projekt „e-Recepta 2.0” umieszczony na Mapie Innowacji Ministerstwa Zdrowia

Opracowany przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w ramach Koalicji na Rzecz Leczenia Astmy projekt „e-Recepta 2.0” został umieszczony na Mapie Innowacji Ministerstwa Zdrowia.

Mapa innowacji jest zbiorem innowacyjnych projektów, przedsięwzięć, usług i produktów usprawniających funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, których celem jest:

 • zapewnienie pacjentowi możliwie najlepszej opieki,
 • wsparcie personelu medycznego,
 • zwiększenie efektywności, jakości i dostępności udzielanych świadczeń.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami  https://bit.ly/3Tqu6vP.

XI Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

16 pażdziernika 2022r. w trakcie XI Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu, odbędzie się sesja Koalicji na rzecz Leczenia Astmy.

Plan sesji przedstawia się następująco:
Prowadzenie:
prof. Maciej Kupczyk
prof. Marek Kulus

 • 9:30 – 9:50 | Astma – kto i dlaczego choruje?
  prof. Joanna Chorostowska-Wynimko
 • 9:50 – 10:10 | Leczenie astmy – w kierunku prostych reguł
  prof. Piotr Kuna
 • 10:10 – 10:30 | Astma ciężka – dostępność nowoczesnego leczenia
  prof. Maciej Kupczyk
 • 10:30 – 10:50 | Specyfika astmy u dzieci
  prof. Marek Kulus

Program Kongresu https://bit.ly/3MwG6cY.

Cyfryzacja leczenia astmy – aplikacja MASK-Air

W trakcie ostatniego spotkania Prezydium Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, prof. Jean Bousquet zaprezentował funkcje aplikacji mobilnej MASK-Air.

Daje ona niezwykle szerokie możliwości cyfryzacji procesu leczenia i kontroli m.in. astmy. Dzięki niej chory może na bieżąco wprowadzać informacje dotyczące stanu swojego zdrowia oraz stosowanych leków, które następnie lekarz prowadzący może pobrać i zinterpretować, wprowadzając niezbędne korekty do procesu terapeutycznego.

Aplikacja MASK-Air jest używana na całym świecie przez tysiące pacjentów i lekarzy, co daje także ogromne możliwości analizy astmy jako choroby oraz efektywności jej leczenia w różnych krajach.

Zachęcamy do pobrania i korzystania z MASK-Air – https://dlapacjentow.pta.med.pl/baza-wiedzy/aplikacja-dzienniczek-alergii/

Akcja sadzenia drzew

W dniu 7 października 2022 r., PTA wraz z Koalicją na rzecz Leczenia Astmy zaangażowały się w akcję sadzenia drzew w Rajszewie w gminie Jabłonna, wspierając tym samym działania Nadleśnictwa Jabłonna oraz inicjatywę ,,Drzewa od Teva”.

Cieszymy się, że i my mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę do odbudowy zasobów leśnych i poprawy jakości powietrza.

Projekt e-recepta 2.0 – Kongres Wizja Zdrowia

Już dziś, podczas Kongresu Wizja Zdrowia organizowanego przez Menedżera Zdrowia i Kuriera Medycznego, dr Piotr Dąbrowiecki przedstawi założenia koncepcji ,,e-Recepta 2.0 – projekt optymalizacji opieki nad pacjentami z astmą” autorstwa PTA i Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, który wspólnie zgłosiliśmy do konkursu „Zdrowy pomysł”.

Nasza inicjatywa ma na celu zaprojektowanie narzędzia dedykowanego lekarzom POZ oraz innym przedstawicielom służby zdrowia, które wesprze kontrolę leczenia pacjentów z astmą oraz ograniczy nadużywanie leków z grupy SABA i doustnych kortykosteroidów.

Szczegóły konkursu:  https://bit.ly/3e8JWfE.

VII Kliniczne Forum Ekspertów PTA

Już za dwa miesiące rozpoczyna się VII Kliniczne Forum Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – odbywające się w dniach 29 września – 1 października w Warszawie najważniejsze spotkanie lekarzy zajmujących się tematyką astmy, alergicznych schorzeń układu oddechowego oraz chorób powiązanych.

Podczas tego wydarzenia nie zabraknie Koalicji na rzecz Leczenia Astmy – w specjalnej sesji nasi eksperci zaprezentują najważniejsze tematy aktualnej sytuacji diagnostyki i terapii astmy:

 • Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Model leczenia astmy w Polsce – quo tendimus?
 • Prof. Maciej Kupczyk – Polskie Towarzystwo Alergologiczne jako lider Koalicji na rzecz Leczenia Astmy
 • Dr Piotr Dąbrowiecki – Oczekiwania pacjenta chorego na astmę
 • Prof. Marek Kulus – Astma ciężka u dzieci

W trakcie trzydniowego spotkania specjaliści przedstawią uczestnikom także takie wątki jak:

 • terapie biologiczne,
 • nowości w leczeniu astmy ciężkiej,
 • terapia astmy w dobie COVID-19,
 • infekcje wirusowe w astmie,
 • stosowanie SABA,
 • organizacja ośrodka leczenia biologicznego astmy.

Więcej o VII Klinicznym Forum Ekspertów na https://forum2022.pta.med.pl/

Zapraszamy do rejestracji i udziału!

Szczyt Międzynarodowej Koalicji na rzecz Chorób Płuc w Paryżu

Już dziś startuje organizowane przez Europejskie Towarzystwo Chorób Płuc i Międzynarodową Koalicję na rzecz Chorób Płuc spotkanie pod hasłem „Przekształcanie opieki nad osobami z przewlekłymi chorobami układu oddechowego w postpandemicznym świecie”.

W trwające w dniach 28-29 czerwca br. wydarzenie zaangażują się liderzy światowej i europejskiej pulmonologii oraz przedstawiciele rządów i instytucji państwowych z całej Europy. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie odpowiedniej diagnostyki i terapii chorób płuc oraz chorób alergicznych układu oddechowego (takich jak POChP, astma i inne) w realiach popandemicznych.

Sekretarz generalny ERS i sygnatariusz Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, będzie reprezentować Koalicję i przybliży jej założenia uczestnikom szczytu IRC. Dyskusja w gronie najwybitniejszych ekspertów będzie okazją do przedstawienia polskiej organizacji leczenia m.in. astmy oraz zdobycia wiedzy nt. stosowanych rozwiązań w tym zakresie w innych krajach. Dzięki udziałowi przedstawicieli Koalicji na rzecz Leczenia Astmy w tego typu spotkaniach mamy możliwość efektywniejszego działania na rzecz polskich pacjentów.

Zapraszamy do udziału i wspólnego tworzenia ambitnych strategii leczenia chorób układu oddechowego w oparciu o najlepsze praktyki. Szczegóły pod linkiem  www.bit.ly/3A7s25x.

World Allergy Week 2022

W dniach 5-11 czerwca obchodziliśmy Światowy Tydzień Alergii pod hasłem ,,Astma i alergiczne choroby dróg oddechowych: poznaj swoją alergię, dobrze oddychaj, żyj lepiej”.
Z tej okazji, członkowie PTA i Kolacji na rzecz Leczenia Astmy zaangażowali się w inicjatywy, które mają na celu podniesienie świadomości dot. rozpoznania, leczenia i zapobiegania astmie, w tym astmie ciężkiej:
 • udział w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia,
 • udział w debacie współorganizowanej z dziennikiem Rzeczpospolita,
 • współpraca z mediami sektorowymi: www.mZdrowie.pl i www.rynekzdrowia.pl,
 • manual postępowania w przypadku wystąpienia ataku astmy.
Działamy aktywnie także na rzecz edukacji nauczycieli w polskich szkołach. Na prośbę Ministerstwo Zdrowia, nasi eksperci opracowali schemat postępowania w momencie wystąpienia ataku astmy u dziecka.
Dziękujemy naszym ekspertom za zaangażowanie w pracę nad budowaniem świadomości na temat chorób alergicznych, w tym astmy i jej ciężkiej postaci oraz za proaktywność, która przyczynia się do rozwoju PTA.
Jednocześnie zachęcamy do śledzenia działalności naszego Towarzystwa i pochylenie się nad tematem astmy nie tylko przy okazji minionej inicjatywy. Spis najważniejszych komunikatów znajduje się poniżej:

Relacja z debaty „Astma – model diagnozowania i leczenia w Polsce”

Serdecznie zapraszamy do lektury dzisiejszego wydania dziennika Rzeczpospolita.

Na łamach tytułu, w rubryce Rzecz o zdrowiu, znajdą Państwo relację z debaty „Astma – model diagnozowania i leczenia w Polsce”, którą Polskie Towarzystwo Alergologiczne oraz Koalicja na rzecz Leczenia Astmy współorganizowało wraz z redakcją.

Podczas debaty eksperci Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Uczelni Łazarskiego poruszali kwestie m.in. międzysektorowych luk w opiece nad pacjentami z astmą w tym astmą ciężką, możliwościach ich eliminacji, a także nowoczesnych technologii, które mogą być wsparciem zarówno dla systemu ochrony zdrowia, jak i dla pacjentów.

Debata zorganizowana została w ramach obchodów Światowego Dnia Astmy oraz zbliżającego się Światowego Tygodnia Alergii.

Materiał wraz z wideo – stanowiącym podsumowanie całego spotkania – dostępny jest również w linku

Zmiany w Programie B.44 Leczenie Chorych z ciężką postacią astmy

Wraz z publikacją nowej listy leków refundowanych, obowiązującej od 1 maja 2022, istotnym zmianom uległa również treść Programu Leczenia Astmy Ciężkiej.

W przypadku trzech leków dotychczas dostępnych w Programie ujednolicono kryteria włączenia. Dodano także zapis obniżający wymagany poziom eozynofilii (do min. 150 kom/ul) u pacjentów kwalifikowanych do leczenia mepolizumabem i benralizumabem w trakcie przewlekłej sterydoterapii systemowej. W przeciwwskazaniach do leczenia nie znajdziemy od teraz jednoczesnej terapii lekami immunosupresyjnymi, przeciwnowotworowymi, wlewami z immunoglobulin lub innymi lekami biologicznymi. Kolejną istotną zmianą jest brak konieczności zawieszenia pacjenta po 24 miesiącach leczenia- obecnie decyzja o zawieszeniu będzie opcjonalna i pozostaje w rękach lekarza prowadzącego.

W programie znalazł się również nowy lek biologiczny- dupilumab (Dupixent), który dotychczas refundowany był w leczeniu ciężkich postaci atopowego zapalenia skóry – https://www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-nieonkologiczne

Raport GINA 2022

Jest już nowa GINA – dokument niezbędny dla każdego lekarza i specjalisty zajmującego się astmą.

Do pobrania na 2022 GINA Main Report – Global Initiative for Asthma – GINA (ginasthma.org).

Nie zwlekaj i zapoznaj się z najnowszymi rekomendacjami Światowej Strategii Rozpoznawania, Leczenia i Prewencji Astmy.

Nadużywanie inhalatorów SABA (short-acting beta-agonists) jest globalnym problemem w leczeniu astmy!

Najnowsze badanie SABINA – przeprowadzone wśród mieszkańców Europy i Ameryki Północnej – pokazało, że około 40% pacjentów z astmą nadużywało inhalatorów łagodzących SABA (zużycie na poziomie trzech lub więcej rocznie)!
Efektem był 32% wzrost ryzyka wystąpienia ciężkich zaostrzeń astmy w porównaniu z pacjentami otrzymującymi jeden lub dwa inhalatory rocznie.
Nowe dane potwierdzają zalecenia GINA o niestosowaniu inhalatorów SABA jako preferowanego środka uśmierzającego.

Wyniki badania SABINA opublikowano w JACI: In Practice

Światowy Dzień Astmy 2022

3 maja 2022 roku obchodzimy Światowy Dzień Astmy, przedsięwzięcie Światowej Inicjatywy na Rzecz Astmy (GINA) – organizacji działającej na rzecz ograniczania zdrowotnych i społecznych skutków astmy. Jest to wydarzenie organizowane od 1998 roku w każdy pierwszy wtorek maja. W pierwszym roku obchody zaplanowano w 35 krajach – obecnie Światowy Dzień Astmy to inicjatywa obecna już w blisko 100 państwach, w tym także od wielu lat w Polsce.

Tematem Światowego Dnia Astmy 2022 jest likwidowanie przeszkód i braków we właściwej opiece nad chorymi z astmą. To także główny cel powołanej w zeszłym roku Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, której liderem jest Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Koalicja jest transparentnym, otwartym, niezależnym zrzeszeniem o odformalizowanym charakterze, w ramach której podejmowane będą aktywności na rzecz poprawy status quo w zakresie diagnostyki i leczenia astmy w Polsce.

W związku ze Światowym Dniem Astmy, Polskie Towarzystwo Alergologiczne oraz Koalicja na rzecz Leczenia Astmy przygotowały aktywności dedykowane do liderów ochrony zdrowia, lekarzy oraz społeczeństwa, których celem będzie pobudzenie dyskusji w zakresie poprawy sytuacji chorych z astmą. Potrzeba bowiem niewiele by poprawić stan polskiej diagnostyki i terapii astmy – tak u dzieci jak i dorosłych. Koalicja oraz PTA będą głosem tych grup pacjentów. Szczegóły już wkrótce!

Przejdź do góry