Aktualności2022-06-28T08:21:55+02:00

AKTUALNOŚCI

Szczyt Międzynarodowej Kolacji na rzecz Chorób Płuc w Paryżu

Już dziś startuje organizowane przez Europejskie Towarzystwo Chorób Płuc i Międzynarodową Koalicję na rzecz Chorób Płuc spotkanie pod hasłem „Przekształcanie opieki nad osobami z przewlekłymi chorobami układu oddechowego w postpandemicznym świecie”.

W trwające w dniach 28-29 czerwca br. wydarzenie zaangażują się liderzy światowej i europejskiej pulmonologii oraz przedstawiciele rządów i instytucji państwowych z całej Europy. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie odpowiedniej diagnostyki i terapii chorób płuc oraz chorób alergicznych układu oddechowego (takich jak POChP, astma i inne) w realiach popandemicznych.

Sekretarz generalny ERS i sygnatariusz Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, będzie reprezentować Koalicję i przybliży jej założenia uczestnikom szczytu IRC. Dyskusja w gronie najwybitniejszych ekspertów będzie okazją do przedstawienia polskiej organizacji leczenia m.in. astmy oraz zdobycia wiedzy nt. stosowanych rozwiązań w tym zakresie w innych krajach. Dzięki udziałowi przedstawicieli Koalicji na rzecz Leczenia Astmy w tego typu spotkaniach mamy możliwość efektywniejszego działania na rzecz polskich pacjentów.

Zapraszamy do udziału i wspólnego tworzenia ambitnych strategii leczenia chorób układu oddechowego w oparciu o najlepsze praktyki. Szczegóły pod linkiem  www.bit.ly/3A7s25x.

World Allergy Week 2022

W dniach 5-11 czerwca obchodziliśmy Światowy Tydzień Alergii pod hasłem ,,Astma i alergiczne choroby dróg oddechowych: poznaj swoją alergię, dobrze oddychaj, żyj lepiej”.
Z tej okazji, członkowie PTA i Kolacji na rzecz Leczenia Astmy zaangażowali się w inicjatywy, które mają na celu podniesienie świadomości dot. rozpoznania, leczenia i zapobiegania astmie, w tym astmie ciężkiej:
  • udział w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia,
  • udział w debacie współorganizowanej z dziennikiem Rzeczpospolita,
  • współpraca z mediami sektorowymi: www.mZdrowie.pl i www.rynekzdrowia.pl,
  • manual postępowania w przypadku wystąpienia ataku astmy.
Działamy aktywnie także na rzecz edukacji nauczycieli w polskich szkołach. Na prośbę Ministerstwo Zdrowia, nasi eksperci opracowali schemat postępowania w momencie wystąpienia ataku astmy u dziecka.
Dziękujemy naszym ekspertom za zaangażowanie w pracę nad budowaniem świadomości na temat chorób alergicznych, w tym astmy i jej ciężkiej postaci oraz za proaktywność, która przyczynia się do rozwoju PTA.
Jednocześnie zachęcamy do śledzenia działalności naszego Towarzystwa i pochylenie się nad tematem astmy nie tylko przy okazji minionej inicjatywy. Spis najważniejszych komunikatów znajduje się poniżej:

Relacja z debaty “Astma – model diagnozowania i leczenia w Polsce”

Serdecznie zapraszamy do lektury dzisiejszego wydania dziennika Rzeczpospolita.

Na łamach tytułu, w rubryce Rzecz o zdrowiu, znajdą Państwo relację z debaty “Astma – model diagnozowania i leczenia w Polsce”, którą Polskie Towarzystwo Alergologiczne oraz Koalicja na rzecz Leczenia Astmy współorganizowało wraz z redakcją.

Podczas debaty eksperci Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Uczelni Łazarskiego poruszali kwestie m.in. międzysektorowych luk w opiece nad pacjentami z astmą w tym astmą ciężką, możliwościach ich eliminacji, a także nowoczesnych technologii, które mogą być wsparciem zarówno dla systemu ochrony zdrowia, jak i dla pacjentów.

Debata zorganizowana została w ramach obchodów Światowego Dnia Astmy oraz zbliżającego się Światowego Tygodnia Alergii.

Materiał wraz z wideo – stanowiącym podsumowanie całego spotkania – dostępny jest również w linku

Zmiany w Programie B.44 Leczenie Chorych z ciężką postacią astmy

Wraz z publikacją nowej listy leków refundowanych, obowiązującej od 1 maja 2022, istotnym zmianom uległa również treść Programu Leczenia Astmy Ciężkiej.

W przypadku trzech leków dotychczas dostępnych w Programie ujednolicono kryteria włączenia. Dodano także zapis obniżający wymagany poziom eozynofilii (do min. 150 kom/ul) u pacjentów kwalifikowanych do leczenia mepolizumabem i benralizumabem w trakcie przewlekłej sterydoterapii systemowej. W przeciwwskazaniach do leczenia nie znajdziemy od teraz jednoczesnej terapii lekami immunosupresyjnymi, przeciwnowotworowymi, wlewami z immunoglobulin lub innymi lekami biologicznymi. Kolejną istotną zmianą jest brak konieczności zawieszenia pacjenta po 24 miesiącach leczenia- obecnie decyzja o zawieszeniu będzie opcjonalna i pozostaje w rękach lekarza prowadzącego.

W programie znalazł się również nowy lek biologiczny- dupilumab (Dupixent), który dotychczas refundowany był w leczeniu ciężkich postaci atopowego zapalenia skóry – https://www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-nieonkologiczne

Raport GINA 2022

Jest już nowa GINA – dokument niezbędny dla każdego lekarza i specjalisty zajmującego się astmą.

Do pobrania na 2022 GINA Main Report – Global Initiative for Asthma – GINA (ginasthma.org).

Nie zwlekaj i zapoznaj się z najnowszymi rekomendacjami Światowej Strategii Rozpoznawania, Leczenia i Prewencji Astmy.

Nadużywanie inhalatorów SABA (short-acting beta-agonists) jest globalnym problemem w leczeniu astmy!

Najnowsze badanie SABINA – przeprowadzone wśród mieszkańców Europy i Ameryki Północnej – pokazało, że około 40% pacjentów z astmą nadużywało inhalatorów łagodzących SABA (zużycie na poziomie trzech lub więcej rocznie)!
Efektem był 32% wzrost ryzyka wystąpienia ciężkich zaostrzeń astmy w porównaniu z pacjentami otrzymującymi jeden lub dwa inhalatory rocznie.
Nowe dane potwierdzają zalecenia GINA o niestosowaniu inhalatorów SABA jako preferowanego środka uśmierzającego.

Wyniki badania SABINA opublikowano w JACI: In Practice

Światowy Dzień Astmy 2022

3 maja 2022 roku obchodzimy Światowy Dzień Astmy, przedsięwzięcie Światowej Inicjatywy na Rzecz Astmy (GINA) – organizacji działającej na rzecz ograniczania zdrowotnych i społecznych skutków astmy. Jest to wydarzenie organizowane od 1998 roku w każdy pierwszy wtorek maja. W pierwszym roku obchody zaplanowano w 35 krajach – obecnie Światowy Dzień Astmy to inicjatywa obecna już w blisko 100 państwach, w tym także od wielu lat w Polsce.

Tematem Światowego Dnia Astmy 2022 jest likwidowanie przeszkód i braków we właściwej opiece nad chorymi z astmą. To także główny cel powołanej w zeszłym roku Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, której liderem jest Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Koalicja jest transparentnym, otwartym, niezależnym zrzeszeniem o odformalizowanym charakterze, w ramach której podejmowane będą aktywności na rzecz poprawy status quo w zakresie diagnostyki i leczenia astmy w Polsce.

W związku ze Światowym Dniem Astmy, Polskie Towarzystwo Alergologiczne oraz Koalicja na rzecz Leczenia Astmy przygotowały aktywności dedykowane do liderów ochrony zdrowia, lekarzy oraz społeczeństwa, których celem będzie pobudzenie dyskusji w zakresie poprawy sytuacji chorych z astmą. Potrzeba bowiem niewiele by poprawić stan polskiej diagnostyki i terapii astmy – tak u dzieci jak i dorosłych. Koalicja oraz PTA będą głosem tych grup pacjentów. Szczegóły już wkrótce!

Przejdź do góry