15 czerwca odbyło się spotkanie on-line przedstawicieli Koalicji na rzecz Leczenia Astmy oraz prof. J. Bousquet z Zespołem Innowacji Ministerstwa Zdrowia, poświęcone wdrożeniu aplikacji MASK-Air jako narzędzia monitorowania chorób alergicznych w Polsce. Mamy nadzieję, że nasze starania w tym kierunku osiągną cel w postaci oficjalnego pilotażu aplikacji prowadzonego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Ostatnie aktualności

e-Recepta 2.0 Astma – projekt optymalizacji opieki

Zapraszamy do zapoznania się z ekspercką propozycję zgłoszoną do konkursu „Zdrowy pomysł – ranking inicjatyw reformatorskich”. Artykuł poświęcony jest astmie oskrzelowej jako powszechnemu problemowi społecznemu

Mistrz olimpijski z ciężką chorobą

Zapraszamy do obejrzenia ostatniego podcastu z cyklu „Walcząc o oddech” organizowanego przez PTA wraz z Koalicją na rzecz Leczenia Astmy. Tomasz Sekielski rozmawia z Robertem

Czy dziecko z astmą jest bezpieczne w szkole?

Ukazała się czwarta część podcastu "Walcząc o oddech..." organizowanego we współpracy z PTA oraz Koalicją na rzecz Leczenia Astmy. Lidia Kołakowska - Dyrektor Zespołu Szkolno