15 czerwca odbyło się spotkanie on-line przedstawicieli Koalicji na rzecz Leczenia Astmy oraz prof. J. Bousquet z Zespołem Innowacji Ministerstwa Zdrowia, poświęcone wdrożeniu aplikacji MASK-Air jako narzędzia monitorowania chorób alergicznych w Polsce. Mamy nadzieję, że nasze starania w tym kierunku osiągną cel w postaci oficjalnego pilotażu aplikacji prowadzonego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Ostatnie aktualności

Nowa GINA

Ukazała się już nowa GINA – dokument niezbędny dla każdego lekarza zajmującego się astmą. Zapraszamy do zapoznania się z tym opracowaniem na stronie https://ginasthma.org/2024-report/

VIII Kongres Patient Empowerment

W dniach 14-15 maja odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w Warszawie VIII Kongres Patient Empowerment. Jest to wydarzenie skierowane do pacjentów, lekarzy, opiekunów