Stanowisko Koalicji na rzecz Leczenia Astmy

Jako Koalicja na rzecz Leczenia Astmy, zrzeszenie mające na celu usprawnienie i poprawienie procesu diagnozowania i leczenia astmy w Polsce, pod koniec marca br. wystosowaliśmy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska pismo, w którym zajęliśmy stanowisko w kontekście gazów fluorowanych gazów cieplarnianych i planu realizacji celów założonych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Wyraziliśmy w nim również otwartość i gotowość do zaangażowania całego naszego środowiska w proces opracowywania analiz, konstruowanie wniosków czy stanowisk. Zależy nam, aby nasz głos w nieco innym świetle postawił wątek F-gazów stosowanych w inhalatorach.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma.

Ostatnie aktualności

e-Recepta 2.0 Astma – projekt optymalizacji opieki

Zapraszamy do zapoznania się z ekspercką propozycję zgłoszoną do konkursu „Zdrowy pomysł – ranking inicjatyw reformatorskich”. Artykuł poświęcony jest astmie oskrzelowej jako powszechnemu problemowi społecznemu

Mistrz olimpijski z ciężką chorobą

Zapraszamy do obejrzenia ostatniego podcastu z cyklu „Walcząc o oddech” organizowanego przez PTA wraz z Koalicją na rzecz Leczenia Astmy. Tomasz Sekielski rozmawia z Robertem

Czy dziecko z astmą jest bezpieczne w szkole?

Ukazała się czwarta część podcastu "Walcząc o oddech..." organizowanego we współpracy z PTA oraz Koalicją na rzecz Leczenia Astmy. Lidia Kołakowska - Dyrektor Zespołu Szkolno