26 kwietnia o godz. 10:00, w ramach projektu Quo vadis medicina? zainicjowanego przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia i z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Astmy, podejmiemy dialog na temat najistotniejszych kwestii związanych z tą jednostką chorobową, dyskutując na temat: ,,ASTMA po pandemii Covid-19 – nowe wyzwania!”.
W agendzie:
  • Astma – wyzwania dla polskiego systemu ochrony zdrowia w 2023 roku | prof. Karina Jahnz-Rózyk;
  • Prawidłowa kontrola choroby – cel Światowego Dnia Astmy 2023 | prof. Maciej Kupczyk;
  • Leczenie astmy ciężkiej sukcesem współczesnej medycyny | dr Aleksandra Kucharczyk;
  • Ciężkie zespoły chorobowe przebiegające z eozynoflią – wczesna diagnoza i leczenie kluczowe dla przeżycia chorego | prof. Piotr Kuna;
  • Astma – pacjent – lekarz– środowisko | dr Piotr Dąbrowiecki;
  • Problemy pacjentów z chorobami atopowymi | Hubert Godziątkowski;
  • Poprawa opieki medycznej nad pacjentem z astmą, alergią i anaflaksją | prof. Marek Kulus.
Polskie Towarzystwo Alergologiczne wraz z Koalicją na Rzecz Leczenia Astmy objęło wydarzenie patronatem merytorycznym.

Ostatnie aktualności

Warsztaty

Choroby alergiczne to epidemia XXI wieku dotykająca niemal połowy polskich dzieci. Dlatego tak ważne jest posiadanie przez pracowników placówek oświatowych kompetencji umożliwiających podjęcie szybkiej reakcji