26 kwietnia o godz. 10:00, w ramach projektu Quo vadis medicina? zainicjowanego przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia i z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Astmy, podejmiemy dialog na temat najistotniejszych kwestii związanych z tą jednostką chorobową, dyskutując na temat: ,,ASTMA po pandemii Covid-19 – nowe wyzwania!”.
W agendzie:
  • Astma – wyzwania dla polskiego systemu ochrony zdrowia w 2023 roku | prof. Karina Jahnz-Rózyk;
  • Prawidłowa kontrola choroby – cel Światowego Dnia Astmy 2023 | prof. Maciej Kupczyk;
  • Leczenie astmy ciężkiej sukcesem współczesnej medycyny | dr Aleksandra Kucharczyk;
  • Ciężkie zespoły chorobowe przebiegające z eozynoflią – wczesna diagnoza i leczenie kluczowe dla przeżycia chorego | prof. Piotr Kuna;
  • Astma – pacjent – lekarz– środowisko | dr Piotr Dąbrowiecki;
  • Problemy pacjentów z chorobami atopowymi | Hubert Godziątkowski;
  • Poprawa opieki medycznej nad pacjentem z astmą, alergią i anaflaksją | prof. Marek Kulus.
Polskie Towarzystwo Alergologiczne wraz z Koalicją na Rzecz Leczenia Astmy objęło wydarzenie patronatem merytorycznym.

Ostatnie aktualności

Nigdy nie wiem kiedy zacznę się dusić

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego podcastu z cyklu „Walcząc o oddech” organizowanego we współpracy z PTA oraz Koalicją na rzecz Leczenia Astmy. On wybitny lekarz. Ona

Nowe wytyczne GINA – aktualizacja 2023

Są już dostępne nowe wytyczne GINA – dokument niezbędny dla każdego lekarza zajmującego się astmą. To wszechstronne, praktyczne i najbardziej aktualne standardy diagnostyki i terapii